Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktualność

Aktualność Zdobądź grant i wzmocnij Europę SPLOTowymi wartościami

Zdobądź grant i wzmocnij Europę SPLOTowymi wartościami

Sieć SPLOT uruchamia fundusz grantowy, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV). Przyznane granty mają przyczynić się do ochrony, promowania i podnoszenia świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości Unii Europejskiej. Zapewni to różnorodność finansowanych działań począwszy od kampanii i konferencji, poprzez tworzenie koalicji, bezpłatne doradztwo, aż po działania rzecznicze.

Granty mogą być przeznaczone dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i wyłącznie na projekty, które realizują cele i priorytety programu CERV:

  • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
  • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności; 
  • przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Informacje o naborze

Konkurs grantowy przewiduje dwie tury naborów, na które przeznaczono 681 816 euro, po 340 908 euro w każdym naborze. Każdy nabór będzie się składał z dwóch etapów: składanie wniosków wstępnych oraz w drugim etapie wniosków pełnych.

Obecnie rozpoczął się pierwszy nabór wniosków

Etap I – wnioski wstępne

  • nabór wniosków wstępnych – 25 maja – 28 lipca
  • ogłoszenie wyników – 1 września

Etap II – wnioski pełne

  • nabór wniosków pełnych 1 września – 20 października
  • ogłoszenie wyników – 17 listopada

W portalu ngo.pl będzie można uczestniczyć w specjalnych webinariach przygotowujących do udziału w tym konkursie grantowym.

Wartość wnioskowanego grantu nie może być niższa niż 2000 euro oraz wyższa niż 6 800 euro. Wypłata nastąpi w formie zaliczki 95% wartości grantu, 5% po zatwierdzeniu sprawozdania. 

Wkład własny nie jest wymagany.

Kwalifikowane są wyłącznie działania realizowane na terenie Polski.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są organizacje społeczeństwa obywatelskiego zarejestrowane w Polsce.

Projekty grantowe mogą być realizowane wyłącznie przez jedną organizację. Partnerstwo dopuszczalne jest jedynie w formule nieformalnej – bez przepływu środków finansowych.

Realizowane projekty mogą trwać od 6 do 12 miesięcy.

test