Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościamiEtap II

Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami

Projekt Splot Wartości jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Projekt ma na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Projekt skupia się na organizacjach działających regionalnie/lokalnie, które mają mniejszy dostęp do wsparcia informacyjno-edukacyjnego oraz możliwości finansowania działań. 

Projekt obejmie wsparciem min. 460 organizacji pozarządowych i ok. 1000 osób - pracowników/członków/wolontariuszy tych organizacji. Dodatkowo projekt przewiduje ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną, która ma na celu zwiększenie wiedzy na temat wartości UE oraz wzmocnienie osobistego potencjału osób zainteresowanych działalnością społeczną.

Organizacje objęte programem będą miały dostęp do:

 • Coachingu/mentoringu, którego celem będzie wzmocnienie myślenia strategicznego oraz zdolności zarządczych NGO.
 • Doradztwa indywidualnego dotyczącego funkcjonowania NGO, m.in. finansów, komunikacji, fundraisingu, rzecznictwa, prawa oraz procedur zarządczych.
 • Szkoleń i seminariów, m.in. z zakresu fundraisingu, komunikacji (w tym poprzez media społecznościowe), prowadzenia badań, analiz oraz innych zagadnień określonych w diagnozach indywidualnych i planach rozwoju.
 • Szkoleń tematycznych dotyczących prawa i polityki UE, a także praw i wartości zapisanych w traktatach UE, Karcie oraz międzynarodowych konwencjach praw człowieka.

Projekt SPLOT Wartości został utworzony przez konsorcjum ośmiu organizacji pozarządowych, a wszyscy partnerzy są członkami ogólnopolskiej sieci SPLOT: 

 • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych 
 • Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 
 • Stowarzyszenie BORIS
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor 
 • Centrum OPUS
 • Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
 • Sieć SPLOT
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO)

Dzięki szerokiemu konsorcjum realizatorów projekt dociera do wszystkich województw w Polsce, a szczególnie objęte wsparciem będą te organizacje pozarządowe, które chcą wzmocnić swoją obecność w debacie publicznej i rozwijać kompetencje orzecznicze. 

Dofinansowano przez Unię Europejską. 

Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności

Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami

Koordynatorzy lokalni

BIS małopolskie podkarpackie świętokrzyskie

Wyślij wiadomość

OPUS łódzkie opolskie śląskie

Wyślij wiadomość

PISOP lubuskie wielkopolskie

Wyślij wiadomość

OWOP podlaskie lubelskie warmińsko-mazurskie

Wyślij wiadomość

CIO kujawsko-pomorskie pomorskie zachodniopomorskie

Wyślij wiadomość

BORIS dolnośląskie mazowieckie

Wyślij wiadomość