Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami Ogólnym celem projektu jest ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie lokalnych, regionalnych lub krajowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym oraz zwiększanie ich potencjału, a tym samym wzmacnianie skuteczne stosowanie Karty oraz poszanowanie praworządności i demokracji w UE.

Partnerzy Regionalni