Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościamiEtap II

Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami

Fundusz grantowy w projekcie „SPLOT Wartości” to fundusz, którego celem jest wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji działań na rzecz praw i wartości Unii Europejskiej. 


Cele funduszu grantowego

  1. podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie  organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 
  2. wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania  praworządności; 
  3. przyczynianie się  do  realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu,  przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

 

Informacje o naborze wniosków wstępnych

W ramach funduszu „SPLOT WARTOŚCI” wartość wnioskowanego grantu nie może być niższa niż 2000 euro  oraz wyższa niż 6 800 euro. 

Czas trwania projektu grantowego to od 6 do 12 miesięcy. 

Łączna kwota, jaką przeznaczono na nabór to 340 908 euro. 

Nabór wniosków jest dwuetapowy uzupełniony o ocenę strategiczną. Harmonogram naboru wniosków dostępny TUTAJ

Wkład własny nie jest wymagany.

Kwalifikowane są wyłącznie działania realizowane na terenie Polski.

 

NUMER NABORU Nr 1/SPLOTWARTOŚCI/II – wnioski wstępne

Termin składania wniosków wstępnych: od 30 listopada 2023  do 31 stycznia 2024 

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez stronę z generatorem wniosków pod adresem www.granty.siecsplot.pl

Nabór wniosków pełnych: od 1 marca do 30 kwietnia 2024


Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są: 

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne; 
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że w ramach grantów nie jest możliwe prowadzenie działań w zakresie kultu religijnego;
  • spółdzielnie socjalne; 
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Sesje informacyjne dla Grantobiorców

Terminy sesji informacyjnych w formie webinariów dla Grantobiorców: 

  • 12 grudnia 2023 (wtorek) godz. 12.00, 
  • 4 stycznia 2024 (czwartek) godz. 17.00,
  • 12 stycznia 2024 (piątek) godz. 15.00

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin Funduszu Grantowego 23.05.2023 pdf 420,78 KB 1462
2 Wzór wniosku wstępnego 23.05.2023 pdf 369,63 KB 1064
3 Wzór wniosku pełnego 23.05.2023 pdf 266,71 KB 361
4 Wzór karty oceny formalnej wniosku wstępnego 23.05.2023 pdf 329,24 KB 254
5 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku wstępnego 23.05.2023 pdf 486,6 KB 308
6 Wzór karty oceny formalnej wniosku pełnego 23.05.2023 pdf 303,67 KB 113
7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku pełnego 23.05.2023 pdf 377,7 KB 174
8 Wzór umowy o powierzenie grantu 23.05.2023 pdf 276,54 KB 128
9 Wzór sprawozdania z realizacji grantu 23.05.2023 pdf 455,57 KB 166

Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami

Koordynatorzy lokalni

BIS małopolskie podkarpackie świętokrzyskie

Wyślij wiadomość

OPUS łódzkie opolskie śląskie

Wyślij wiadomość

PISOP lubuskie wielkopolskie

Wyślij wiadomość

OWOP podlaskie lubelskie warmińsko-mazurskie

Wyślij wiadomość

CIO kujawsko-pomorskie pomorskie zachodniopomorskie

Wyślij wiadomość

BORIS dolnośląskie mazowieckie

Wyślij wiadomość